IQ Testy

Změřte si IQ na našich IQ Testech

IQ Test, intellectual quotent, nebo-li IQ...

ukazatel rozumového rozvoje, výše znalostí a vědomostí, které se získávají pomocí různých testovacích metod. Poprvé byla idea testování vypracována francouzským psychologem A.Binetem roku 1903.

Samotný termín zavedl australský psycholog V.Štern o sedm let později. Pomocí testu se například v USA prováděl výběr do armády, která hodnotila stupeň připravenosti pomocí sociálně psychologických testů.

Systém IQ testů k určení IQ zahrnuje zadaní, která vyžadují slovní odpověď na vytčenou otázku, ale také úlohy na manipulaci s předměty. Celkový počet bodů získaný ze všech úloh se převádí v odpovídající index hodnoty IQ.

Dáváme vám možnost testy vyzkoušet, ale nezaručujeme jejich stoprocentnost, takže pokud zjistíte, že máte úroveň nižší, než jste si mysleli, neskákejte z mostu, ale zajděte k nejlepšímu psychologovi a vydejte mu celou peněženku s minimálním obsahem tisíci korun.
DoporučujemeVěda a technika